Telefón: +421 249 204 200
E-mail:
zakaznik@mojadm.sk

dm drogerie markt, s.r.o.

Na pántoch 18,
831 06 Bratislava

Registrácia: OR OS Bratislava I oddiel: Sro, vložka č.: 8828/B

IČO: 313 937 81
DIČ: 2020354534
IČ DPH: SK2020354534