Zisti viac o odbore Obchodný pracovník

Obchodný pracovník

Absolvent sa stane kvalifikovaným pracovníkom schopným samostatne vykonávať činnosti obchodno-podnikateľského charakteru a poskytovať služby v oblasti obchodu.

Zisti viac o odbore Obchodná akadémia

Obchodná akadémia

Absolvent bude pripravený na pracovné pozície zamerané na výkon ekonomických, obchodno – podnikateľských a administratívnych činností vo všetkých odvetviach národného hospodárstva.